Contact Links Nepalese Law & Legal Materials Registry Justices General Information Home General Information
सर्वोच्च अदालत लगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाही सँग सम्वन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्वन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सिधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन Toll Free Number 1660-01-333-55 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
  २०७१ साल कार्तिक १५ गते, शनिबार || Saturday , 1st November, 2014


What's New

छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय

निवेदक विश्वनाथ गोयल र बिपक्षी नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकोम कार्यालय सिंहदरबार समेत भएको ०६९-wo-०५८४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७१-७-११ मा भएको आदेश ।

सर्वोच्च अदालतबाट पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धमा मिति २०७१।०७।०५ मा भएको सूचना ।

फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको सूचना ।

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७१/०६/३० गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयले अनुमोदन गरेको २०७१/०७/०१ गते देखि लागु हुने फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ ।

निरन्तर सुनुवाइ अन्तर्गत हेरिएका मुद्दाहरुको विवरण ७ दिन भित्र पठाउने परिपत्र ।

प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा ईमेल मार्फत पनि गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको सूचना


Download Nepali Font
[PCS NEPAL] [PCS NEPALI] [Shangrila Numeric] [Preeti] [Kalimati]

Download Nepali Unicode
[Nepali Unicode Romanised] [Nepali Unicode Tradtional]

जानकारी

अदालतका कर्मचारीहरुले CMS, LIC र E-Tracker लगायतका सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा निम्नानुसार गर्न हुन जानकारी गराईन्छ |

  • १. माथी रहेको  बटनमा Click गरि Portal मा प्रवेश गर्नुहोस |
  • २. Intranet Portal को बायाँ पट्टी रहेको Application Link मा Click गरी चाहिएको सफ्टवेरमा प्रवेस गर्नुहोस|
  • ३.सफ्टवेयरमा प्रवेश गर्नका लागी USERNAME तथा PASSWORD यथावत राखिएको छ |
  • ४.थप कुनै जानकारी चाहिएमा सूचना प्रविधि महाशाखामा (०१-४२१९८२५) मा सम्पर्क गर्नुहोस |


Daily Cause List
Weekly Cause List
Daily (Supplementary)
Decided Cases
Orders
Case Process Details
[District Court Causelists\Case Process]
[Special Court Causelists\Case Process]
[Appellate Court Causelists\Case Process]
[Constituent Assembly Court Causelists]

              

© Copyrights 2010 SUPREME COURT OF NEPAL.All Rights Reserved.
Web Mastered at IT Department, Supreme Court.
For any inconvenience and support contact IT Support Team (Ph. 01-4219825).