Supreme Court Of Nepal
Contact Links Nepalese Law & Legal Materials Registry Justices General Information Home General Information
सर्वोच्च अदालत लगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाही सँग सम्वन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्वन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सिधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन Toll Free Number 1660-01-333-55 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
 2071 साल बैशाख 11 गते, बिहीबार || Thursday , 24th April, 2014


What's New

जनमुखी प्रशासन : अनुशासन र सुशासन

काठमान्डौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०१।१० मा जारी भएको लिलाम स्थगित सम्बन्धी सूचना ।

बैतडी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दसीका जिन्सी मालसामान डाँक बढाबढ द्वारा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी मिति २०७१/०१/०३ को सूचना ।

बिदा पर्यटन सम्बन्धि कार्यक्रममा सहभागीताको लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको मिति २०७१/०१/०३ को सूचना ।

रुपनदेही जिल्ला अदालतको जिन्सी लिलाम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कैलाली जिल्ला अदालतबाट जारी भएको रिक्त करार पद सम्बन्धी मिति २०७०/१२/२७ को सूचना ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको लिलाम बढाबढ सम्बन्धी मिति २०७०/१२/२४ को सूचना ।

बिभिन्न मुद्दाको दशी प्रमाणको रुपमा अदालतको जिन्सीमा आम्दानी बाँधीएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी रुपन्देही जिल्ला अदालतको सूचना ।

बिभिन्न मुद्दाको दशी प्रमाणको रुपमा अदालतको जिन्सीमा आम्दानी बाँधीएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी कन्चनुर जिल्ला अदालत, महेन्द्रनगर, कन्चनपुरको सुचना ।

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाशका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह र माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ज्यूबाट निबेदक गोविन्द प्रसाद शर्मा "बन्दी" विपक्षी महान्यायाधिवक्ता मुक्ति नारायण प्रधान,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय,काठमाडौं समेत भएको ०६९-WO-०७४० उत्प्रेषण परमादेश बिषयको रिट निबेदनमा जारी भएको आदेश।

निबेदक विकास लकाई खड्का समेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा सम्माननीय अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको ०७०–WO–०३२६ (उत्पे्रषण समेत) बिषयको रिट निबेदनमा जारी भएको आदेश।

प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा ईमेल मार्फत पनि गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको सूचना


Download Nepali Font
[PCS NEPAL] [PCS NEPALI] [Shangrila Numeric] [Preeti] [Kalimati]

Download Nepali Unicode
[Nepali Unicode Romanised] [Nepali Unicode Tradtional]
जानकारी

अदालतका कर्मचारीहरुले CMS, LIC र E-Tracker लगायतका सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा निम्नानुसार गर्न हुन जानकारी गराईन्छ |

  • १. माथी रहेको  बटनमा Click गरि Portal मा प्रवेश गर्नुहोस |
  • २. Intranet Portal को बायाँ पट्टी रहेको Application Link मा Click गरी चाहिएको सफ्टवेरमा प्रवेस गर्नुहोस|
  • ३.सफ्टवेयरमा प्रवेश गर्नका लागी USERNAME तथा PASSWORD यथावत राखिएको छ |
  • ४.थप कुनै जानकारी चाहिएमा सूचना प्रविधि महाशाखामा (०१-४२१९८२५) मा सम्पर्क गर्नुहोस |


Daily Cause List
Weekly Cause List
Daily (Supplementary)
Decided Cases
Orders
Case Process Details
[District Court Causelists\Case Process]
[Special Court Causelists\Case Process]
[Appellate Court Causelists\Case Process]
[Constituent Assembly Court Causelists]

              

© Copyrights 2010 SUPREME COURT OF NEPAL.All Rights Reserved.
Web Mastered at IT Department, Supreme Court.
For any inconvenience and support contact IT Support Team (Ph. 01-4219825).