सर्वोच्च अदालत

न्यायमा पहुँच आयोग

Access to Justice Commission

न्यायाधीशहरु

सम्माननीय श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज. ब. रा.

प्रधान न्यायाधीश

अध्यक्ष

© copyright 2019 SUPREME COURT OF NEPAL, ACCESS TO JUSTICE. All Rights Reserved.