Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 072-RV-0005   दर्ता मिती: २०७२।०४।११
रुजु मिती: २०७२।०४।१२      
मुद्दाको किसिम: रिट पुनरावलोकन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
सानुबाबु पण्डित     फाँट: निवेदन १
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७७।०१।१४
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : नेपाल सरकार
प्रतिवादीहरु : सुमन अधिकारी समेत
       
हेर्न नमिल्ने मा. न्या.
  कुमार रेग्मी
हरि प्रसाद फुयाल
डा। मनोजकुमार शर्मा
चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
सपना प्रधान मल्ल
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७२।११।२१   पेशी तारेख  
२०७२।१२।०५   पेशी तारेख  
२०७२।१२।२६   पेशी तारेख  
२०७३।०९।२२   पेशी तारेख  
२०७४।०५।०२   पेशी तारेख  
२०७४।०५।०९   पेशी तारेख  
२०७४।०५।२३   पेशी तारेख  
२०७४।०७।१५   मिति 20740717 लागि चढेको पेशी दैनिक बाट हटाइएको छ  
२०७४।१२।०२   पेशी तारेख  
२०७५।०१।१३   पेशी तारेख  
२०७५।०१।२०   पेशी तारेख  
२०७५।०३।२८   पेशी तारेख  
२०७५।०४।१०   पेशी तारेख  
२०७५।०५।१४   पेशी तारेख  
२०७५।०६।०४   पेशी तारेख  
२०७५।०९।०५   पेशी तारेख  
२०७५।१०।१७   पेशी तारेख  
२०७५।१०।२४   पेशी तारेख  
२०७५।१२।१४   पेशी तारेख  
२०७६।०१।१२   पेशी तारेख  
२०७६।०२।०२   पेशी तारेख  
२०७६।०२।२३   पेशी तारेख  
२०७६।०२।३०   पेशी तारेख  
२०७६।०३।०५   पेशी तारेख  
२०७६।०३।२६   पेशी तारेख  
२०७६।०४।०९   पेशी तारेख  
२०७६।०४।२३   पेशी तारेख  
२०७६।०५।०५   पेशी तारेख  
२०७६।०५।१९   पेशी तारेख  
२०७६।०६।०२   पेशी तारेख  
२०७६।०७।०७   पेशी तारेख  
२०७६।०७।२१   पेशी तारेख  
२०७७।०१।१४   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७२।११।२१   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल
बेन्च बस्न नभ्याएको
२०७२।१२।०५   मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल
हेर्न नमिल्ने
२०७३।०९।२२   मा.न्या. श्री सुशीला कार्की
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
हेर्न नमिल्ने
२०७५।०३।२८   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
हेर्न नमिल्ने
२०७६।०२।२३   मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री तेज बहादुर के सी
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
मा.न्या. श्री हरि प्रसाद फुयाल
हेर्न नमिल्ने
२०७७।०१।१४   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
फैसला खारेज