Rt. Hon'ble Chief Justice

Rt. Hon'ble Chief Justice Mr. Ramkumar Prasad Shah
Supreme Court of Nepal
From 2071/06/24 To 2072/03/22

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाहको व्यक्तिगत विवरण

जन्मस्थानः मटिहानी-८ महोत्तरी

पिताः      स्व. श्री गंगासागर प्रसाद शाह

माताः      स्व. श्रीदेवकी शाह

शिक्षाः     M.com, B.L. (TU), B.com Hons. (भारत)

सेवा प्रवेशः शाखा अधिकृत, सर्वोच्च अदालत- २०३०।१२।१ (रा.प.तृतीय)

न्यायाधीश नियुक्ति र अनुभव

जिल्ला न्यायाधीश-२०३३।४।२०

कार्यरत जिल्ला अदालत- सोलुखुम्बु,  मुस्ताङ्ग,  म्याग्दी,  कास्की,  दैलेख,  दाङ्ग देउखुरी,

काठमाडौं ।

 अंचल न्यायाधीश रा.प.प्रथम (२०४२।११।२०)

महाकाली अंचल अदालत, महेन्द्रनगर

लुम्बिनी अंचल अदालत, बुटवल

 पुनरावेदन अदालत न्यायाधीश नियुक्ति मिति २०४८।७।१८

कार्यरत अदालतः

पुनरावेदन अदालत, राजविराज

पुनरावेदन अदालत, पोखरा

पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्ज

पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा

पुनरावेदन अदालत, पाटन

पुनरावेदन अदालत, सुर्खेत

मुख्य न्यायाधीश

पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्ज

 सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति

न्यायाधीश नियुक्ति- २०६२।५।२९ (अस्थायी)

न्यायाधीश स्थायी २०६४ देखि

कार्य अनुभव

अध्यक्ष, मुद्दा व्यवस्थापन समिति (२०६८-०७०)

अध्यक्ष, अदालत व्यवस्थापन समिति

अध्यक्ष, सूचना प्रविधि समिति

अध्यक्ष, केन्द्रिय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति

अध्यक्ष, बाल न्याय समन्वय समिति

 अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन

  1.   UNODC-UNDP High level Judicial Integrity Expert Group Meeting, for "Drafting of Commentary of Judicial Code of Conduct" Vienna, Austria, February, 2007.
  2.   Juvenile Justice को अभ्यासको अवलोकन र अध्ययनको लागी South Africa, 2011.
  3. "Environment & Bio Diversity Protection"  विषयक न्यायाधीशहरुको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, Organized by Supreme Court of India, Law Ministry & Environment Ministry.
  4. High level Judicial Integrity Expert Group Meeting for "Exercise of Code of Conduct in different Countries" जकार्ता, इन्डोनेसिया ।
  5. German Judicial Academy को अध्ययन भ्रमण ।
  6. जापानको Civil & Criminal Justice System को अध्ययनका लागी JICA द्वारा Japan को अदालत भ्रमण, २०१२ ।
  7. High level Judicial Integrity Expert Group Meeting for "Code of Conduct of Prosecutors" बैंकक, २०१३, जुलाई

विदेश भ्रमण
भारत, बंगलादेश, अस्ट्रिया, जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, थाइलैण्ड, जर्मनी ।