सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा ईमेल मार्फत पनि गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको सूचना

सर्वोच्च अदालत लगायत मातहतका अदालतहरु एवम् अन्य न्यायिक निकायहरुका काम कारवाहीसँग कुनै सेवाग्राहीरुको गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझावका लागि सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा यस पूर्व लागू गरिएको Toll Free Number 1660-01-333-55 पूर्ववत् रुपमा नै सञ्चालन भैरहेको परिप्रेक्ष्यमा न्यायालयको काम कारवाहीको बारेमा सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुले प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा ईमेल मार्फत पनि आफ्नो गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोले सो प्रयोजनका लागि प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयको ईमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा आफ्नो गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझाव पठाउनुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।