आगामी पेशीहरू

पेशी मिति मुद्दा नं दर्ता मिति उजुरीकर्ता विपक्षी कैफियत
२०७०।१०।२२ १२ २०७०।०८।२१ रविकला शर्मा न्यौपाने
गोरखा
हितराज पाण्डे समेत अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा
२०७०।१०।२२ १७ २०७०।०८।२५ गफार अन्सारी मिया
सुनसरी
उपेन्द्र यादव समेत
सुनसरी ५
अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा
२०७०।१०।२७ २०७०।०८।१८ लिलानाथ श्रेष्ठ
सिराह ५
पुष्प कमल दहाल समेत
सिराह ५
 
२०७०।११।०५ २१ २०७०।९।२२ बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा
२०७०।११।०५ २२ २०७०।९।२८ सुमित्रादेवी कलवार निर्बाचन आयोग समेत अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा
२०७०।११।१२ २० २०७०।९।१४ मोहम्मद इस्तियाक राई
(बाँके)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७०।११।१२ २१ २०७०।९।२२ बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत  
२०७०।११।१९ १६ २०७०।८।२४ शिवपुजन राय यादव स.
(सर्लाही)
अमरेशकुमार सिंह समेत
सर्लाही-६
अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा
२०७०।११।२३ २१ २०७०।९।२२ बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत हेर्दा हेर्दै
२०७०।११।२८ १६ २०७०।८।२४ शिवपुजन राय यादव स.
(सर्लाही)
अमरेशकुमार सिंह समेत
सर्लाही-६
अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा
२०७०।१२।०३ २१ २०७०।९।२२ बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत हेर्दा हेर्दै
२०७०।१२।०५ २०७०।०८।१२ गोम्बु शेर्पा
सोलुखुम्बु

बल वहादुर के.सी
सोलुखुम्बु
फैसला(दाबी नपुग्ने )
२०७०।१२।०५ २०७०।०८।१८ लिलानाथ श्रेष्ठ सिराह -५ पुष्प कमल दहाल समेत सिराह -५
२०७०।१२।०५ १६ २०७०।८।२४ शिवपुजन राय यादव स.
(सर्लाही)
अमरेशकुमार सिंह समेत
सर्लाही-६
अन्तरकालिन आदेश सम्बन्धमा
२०७०।१२।१९ २०७०।०८।२० नवलकिशोर साह सुडी (सप्तरी-२) अशोककुमार मंडल समेत सप्तरी -२
२०७०।१२।१९ १४ २०७०।०८।२३ अजयकुमार गुप्ता
(रौतहट)
माधवकुमार नेपाल समेत
रौतहट - १
 
२०७०।१२।२६ २०७०।८।२० जानकीशरण साह स.
(महोत्तरी)
किरण यादव  
२०७०।१२।२६ १५ २०७०।८।२३ मो.इद्रिश राईन स.
(महोत्तरी)
किरण यादव समेत
महोत्तरी
 
२०७०।१२।२६ १९ २०७०।०९।०४ गोपालजी जंग शाह
(रुकुम)
जर्नादन शर्मा प्रभाकर समेत
(रुकुम)
 
२०७१।०१।०३ २०७०।०८।१८ लिलानाथ श्रेष्ठ
(सिरहा -५)
पुष्प कमल दहाल समेत
(सिरहा -५)
 
२०७१।०१।०३ १० २०७०।०८।२० रामरिझन यादव
(सिरहा -३)
सीतादेवी यादव समेत
(सिरहा -३)
 
२०७१।०१।१० २० २०७०।०९।१४ मोहम्मद इस्तियाक राई
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत
 
२०७१।०१।१० २२ २०७०।०९।२८ सुमित्रादेवी कलवार
निर्बाचन आयोग समेत
 
२०७१।०१।१७ २०७०।०८।२० गयानन्द मंडल गंगाई
(मोरङ्ग-४)
शिवकुमार मंडल समेत
(मोरङ्ग-४)
 
२०७१।०१।१७ २१ २०७०।०९।२२ बालकृष्ण न्यौपाने समेत
निर्बाचन आयोग समेत
 
२०७१।०१।२४ ११ २०७०।०८।२१ प्रमिला राई
(उदयपुर)
मञ्जुकुमारी चौधरीत
(उदयपु-२)
 
२०७१।०१।२४ १२ २०७०।०८।२१ रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा-२)
हितराज पाण्डे समेत
(गोरखा-२)
 
२०७१।०२।०७ २०७०।०८।१८ लिलानाथ श्रेष्ठ
(सिराह -५)
पुष्प कमल दहाल समेत
(सिराह -५)
 
२०७१।०२।०७ २०७०।०८।१९ भगवती चौधरी
(सुनसरी -३)
विजय कुमार गच्छदार समेत
(सुनसरी -३)
 
२०७१।०२।१४     जानकीशरण साह स.
(महोत्तरी)
किरण यादव  
२०७१।०२।१४     मो.इद्रिश राईन स.
(महोत्तरी)
किरण यादव समेत
महोत्तरी
 
२०७१।०२।१४     गोपालजी जंग शाह
(रुकुम)
जर्नादन शर्मा प्रभाकर समेत  
२०७१।०२।१४     सुमित्रादेवी कलवार निर्बाचन आयोग समेत  
२०७१।०२।२१     जिपछिरीङ्ग लामा
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत  
२०७१।०२।२१     विशाल खड्का
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत
दोलखा
 
२०७१।०२।२१     मोहम्मद इस्तियाक राई
(बाँके)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७०।०२।२८ २०७०।०८।२० नवलकिशोर साह सुडी (सप्तरी-२) अशोककुमार मंडल समेत सप्तरी -२
२०७१।०२।२८     गफार अन्सारी मिया
(सुनसरी)
उपेन्द्र यादव समेत
सुनसरी -५
 
२०७१।०२।२८     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०२।२८     बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग, समेत  
२०७०।०३|०१ २०७०।०८।२० नवलकिशोर साह सुडी (सप्तरी-२) अशोककुमार मंडल समेत सप्तरी -२
२०७१।०३|०१     गफार अन्सारी मिया
(सुनसरी)
उपेन्द्र यादव समेत
सुनसरी -५
 
२०७१।०३|०१     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०३|०१     बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग, समेत  
२०७१।०३।०४     गयानन्द मंडल गंगाई
(मोरङ्ग-४)
शिवकुमार मंडल समेत
मोरङ्ग-४
 
२०७१।०३।०४     शिवपुजन राय यादव स.
(सर्लाही)
अमरेशकुमार सिंह समेत
सर्लाही-६
 
२०७१।०३।११     नन्दबहादुर पुन
(काठमाडौं-४)
गगन थापा समेत
काठमाण्डौं-४
 
२०७१।०३।११     सुरीताकुमारी साह
(महोत्तरी)
चन्देश्वर झा समेत
महोत्तरी-४
 
२०७१।०३।१८     प्रमिला राई
(उदयपुर)
मञ्जुकुमारी चौधरी
उदयपुर-२
 
२०७१।०३।१८     सुमित्रादेवी कलवार
निर्बाचन आयोग समेत
 
२०७१।०३।२५     रामरिझन यादव 
(सिरहा-३)
सीतादेवी यादव समेत
(सिरहा-३)
 
२०७१।०३।२५     शिवपुजन राय यादव स.
(सर्लाही)
अमरेशकुमार सिंह समेत
सर्लाही-६
 
२०७१।०३।२५     गोपालजी जंग शाह
(रुकुम)
जर्नादन शर्मा प्रभाकर समेत  
२०७१।०३।२७     सुरीताकुमारी साह
(महोत्तरी)
चन्देश्वर झा समेत
महोत्तरी-४
 
२०७१।०३।२७     प्रमिला राई
(उदयपुर)
मञ्जुकुमारी चौधरी
उदयपुर-२
 
२०७१।०३।२७     सुमित्रादेवी कलवार
निर्बाचन आयोग समेत
 
२०७१।०३।२९     जिपछिरीङ्ग लामा
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत  
२०७१।०३।२९     नन्दबहादुर पुन
(काठमाडौं-४)
गगन थापा समेत
काठमाण्डौं-४
 
२०७१।०३।२९     विशाल खड्का
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत
दोलखा
 
२०७१।०३।३०     रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा-२)
हितराज पाण्डे समेत
(गोरखा-२)
 
२०७१।०३।३०     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०३।३२     लिलानाथ श्रेष्ठ
(सिराह -५)
पुष्प कमल दहाल समेत
(सिराह -५)
 
२०७१।०३।३२     भगवती चौधरी
(सुनसरी -३)
विजय कुमार गच्छदार समेत
(सुनसरी -३)
 
२०७१।०३।३२     जानकीशरण साह स.
(महोत्तरी)
किरण यादव  
२०७१।०३।३२     मो.इद्रिश राईन स.
(महोत्तरी)
किरण यादव समेत
महोत्तरी
 
२०७१।०४।२१     रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा)
हितराज पाण्डे समेत
गोरखा-२
 
२०७१।०४।२१     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०४।२८     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७१।०४।२८     प्रमिला राई
(उदयपुर)
मञ्जुकुमारी चौधरी
उदयपुर-२
 
२०७१।०५।०४     लिलानाथ श्रेष्ठ
सिराह -५
पुष्प कमल दहाल समेत
सिराह -५
 
२०७१।०५।०४     सुरीताकुमारी साह
(महोत्तरी)
चन्देश्वर झा समेत
महोत्तरी-४
हेर्दा हेर्दै
२०७१।०५।०४     प्रमिला राई
(उदयपुर)
मञ्जुकुमारी चौधरी
उदयपुर-२
 
२०७१।०५।११     जिपछिरीङ्ग लामा
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत  
२०७१।०५।११     नवलकिशोर साह सुडी (सप्तरी-२) अशोककुमार मंडल समेत सप्तरी -२
२०७१।०५।११     गयानन्द मंडल गंगाई
(मोरङ्ग-४)
शिवकुमार मंडल समेत
मोरङ्ग-४
 
२०७१।०५।११     विशाल खड्का
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत
दोलखा
 
२०७१।०५।१८     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७१।०५।१८     जानकीशरण साह स.
(महोत्तरी)
किरण यादव  
२०७१।०५।१८     रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा)
हितराज पाण्डे समेत
गोरखा-२
 
२०७१।०५।१८     मो.इद्रिश राईन स.
(महोत्तरी)
किरण यादव समेत
महोत्तरी
 
२०७१।०५।१८     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०५।१८     सुमित्रादेवी कलवार
निर्बाचन आयोग समेत
 
२०७१।०६।०१     लिलानाथ श्रेष्ठ
सिराह -५
पुष्प कमल दहाल समेत
सिराह -५
 
२०७१।०६।०१     बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग, समेत  
२०७१।०६।०१     सुमित्रादेवी कलवार
निर्बाचन आयोग समेत
 
२०७१।०६।२९     जिपछिरीङ्ग लामा
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत  
२०७१।०६।२९     जानकीशरण साह स.
(महोत्तरी)
किरण यादव  
२०७१।०६।२९     विशाल खड्का
(दोलखा)
पार्वत गुरुङ्ग समेत
दोलखा
 
२०७१।०६।२९     मो.इद्रिश राईन स.
(महोत्तरी)
किरण यादव समेत
महोत्तरी
 
२०७१।०७।०५     नवलकिशोर साह सुडी (सप्तरी-२) अशोककुमार मंडल समेत सप्तरी -२  
२०७१।०७।०५     रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा)
हितराज पाण्डे समेत
गोरखा-२
 
२०७१।०७।०५     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०७।०५     बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत  
२०७१।०७।०५     सुमित्रादेवी कलवार निर्बाचन आयोग समेत हेर्दाहेर्दै
२०७१।०७।१९     लिलानाथ श्रेष्ठ सिराह -५ पुष्प कमल दहाल समेत सिराह -५  
२०७१।०७।१९     गयानन्द मंडल गंगाई (मोरङ्ग-४) शिवकुमार मंडल समेत मोरङ्ग-४  
२०७१।०७।१९     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७१।०७।१९     नवलकिशोर साह सुडी (सप्तरी-२) अशोककुमार मंडल समेत सप्तरी -२  
२०७१।०७।२६     जिपछिरीङ्ग लामा (दोलखा) पार्वत गुरुङ्ग समेत  
२०७१।०७।२६     जानकीशरण साह स. (महोत्तरी) किरण यादव  
२०७१।०७।२६     विशाल खड्का पार्वत गुरुङ्ग समेत दोलखा  
२०७१।०७।२६     अजयकुमार गुप्ता (रौतहट) माधवकुमार नेपाल समेत रौतहट - १  
२०७१।०७।२६     मो.इद्रिश राईन स.(महोत्तरी) किरण यादव समेत महोत्तरी  
२०७१।०८।०३     बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत  
२०७१।०८।१०     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०८।१०     रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा)
हितराज पाण्डे समेत
गोरखा-२
 
२०७१।०८।१७     गयानन्द मंडल गंगाई
(मोरङ्ग-४)
शिवकुमार मंडल समेत
मोरङ्ग-४
 
२०७१।०८।१७     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७१।०८।२४     लिलानाथ श्रेष्ठ
सिराह -५
पुष्प कमल दहाल समेत
सिराह -५
 
२०७१।०८।२४     अजयकुमार गुप्ता (रौतहट) माधवकुमार नेपाल समेत रौतहट - १  
२०७१।०९।०२     जानकीशरण साह स. (महोत्तरी) किरण यादव  
२०७१।०९।०२     मो.इद्रिश राईन स.(महोत्तरी) किरण यादव समेत महोत्तरी  
२०७१।०९।०१     सर्मीली लामा
(समानुपातीक)
निर्बाचन आयोग, काठमाडौं समेत  
२०७१।०९।१६     गयानन्द मंडल गंगाई
(मोरङ्ग-४)
शिवकुमार मंडल समेत
मोरङ्ग-४
 
२०७१।०९।१६     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७१।०९।२३     रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा)
हितराज पाण्डे समेत
गोरखा-२
 
२०७१।०९।२३     अजयकुमार गुप्ता
(रौतहट)
माधवकुमार नेपाल समेत
रौतहट - १
 
२०७१।०९।३०     जानकीशरण साह स.
(महोत्तरी)
किरण यादव  
२०७१।०९।३०     मो.इद्रिश राईन स.
(महोत्तरी)
किरण यादव समेत
महोत्तरी
महोत्तरी
 
२०७१।१०।१४     बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत  
२०७१।१०।१४     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७१।१०।२१     अजयकुमार गुप्ता
(रौतहट)
माधवकुमार नेपाल समेत
रौतहट - १
 
२०७१।१०।२१     गयानन्द मंडल गंगाई
(मोरङ्ग-४)
शिवकुमार मंडल समेत
मोरङ्ग-४
 
२०७१।१०।२८     रविकला शर्मा न्यौपाने
(गोरखा)
हितराज पाण्डे समेत
गोरखा-२
 
२०७१।११।०६     अजयकुमार गुप्ता
(रौतहट)
माधवकुमार नेपाल समेत
रौतहट - १
 
२०७१।११।०६     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७१।१२।२५     भगवती चौधरी
सुनसरी -३
विजय कुमार गच्छदार समेत
सुनसरी -३
 
२०७२।१२।२५     जयप्रकास प्रसाद गुप्ता
सविधानसभा सचिवालय समेत
 
२०७२।०१।०९     बालकृष्ण न्यौपाने समेत निर्बाचन आयोग समेत  
२०७२।०१।०९     अजयकुमार गुप्ता
(रौतहट)
माधवकुमार नेपाल समेत
रौतहट - १