Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 072-CI-1662   दर्ता मिती: २०७३।०२।०२
रुजु मिती: २०७६।०८।१२   र.नंः 01-072-09736
मुद्दाको किसिम: देवानी   मुद्दा: लेनदेन  
फाँटवाला:
राजु घिमिरे     फाँट: अभियान फांट ३
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : शान्ता खनाल
प्रतिवादीहरु : उमाकुमारी ढकालनी
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
072-CI-1662 २०७३।०२।०२ लेनदेन शान्ता खनाल उमाकुमारी ढकालनी हेर्न नभ्याइने ।।  
073-CI-0193 २०७३।०४।२५ लेनदेन उमाकुमारी ढकाल्नी शान्ता खनाल हेर्न नभ्याइने ।।  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७३।१०।१०   पेशी तारेख  
२०७४।०७।०५   पेशी तारेख  
२०७४।१०।२१   पेशी तारेख  
२०७४।१२।०४   पेशी तारेख  
२०७५।०२।०६   पेशी तारेख  
२०७५।०५।२६   पेशी तारेख  
२०७५।०७।२६   पेशी तारेख  
२०७५।०९।२४   पेशी तारेख  
२०७५।११।२७   पेशी तारेख  
२०७६।०१।२३   पेशी तारेख  
२०७६।०३।२५   पेशी तारेख  
२०७६।११।११   पेशी तारेख  
२०७७।०२।०१   पेशी तारेख  
२०७७।१२।१७   पेशी तारेख  
२०७८।०१।२१   पेशी तारेख  
२०७८।०६।१९   पेशी तारेख  
२०७८।१०।०९   पेशी तारेख  
२०७९।०२।२७   पेशी तारेख  
२०७९।०३।३१   पेशी तारेख  
२०७९।०४।२०   पेशी तारेख  
२०७९।०५।१७   पेशी तारेख  
२०७९।०७।२८   पेशी तारेख  
२०७९।१०।०२   पेशी तारेख  
२०७९।११।३०   पेशी तारेख  
२०८०।०१।२५   पेशी तारेख  
२०८०।०३।१९   पेशी तारेख  
२०८०।०५।३१   पेशी तारेख  
२०८०।०७।२३   पेशी तारेख  
२०८०।०९।०३   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
२०७६।०७।२८   पेशी चढ्न योग्य अङ्ग पुगेको
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७४।०२।२२   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री ओम प्रकाश मिश्र
हेर्न नमिल्ने
२०७४।०७।०५   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
हेर्न नभ्याइने
२०७४।१०।२१   मा.न्या. श्री सारदा प्रसाद घिमिरे
मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
हेर्न नभ्याइने
२०७५।०२।०६   मा.न्या. श्री दीपकराज जोशी
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
स्थगीत कानुन व्यवसायी बाट
२०७५।०५।२६   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री तेज बहादुर के सी
हेर्न नभ्याइने
२०७५।०७।२६   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७५।०९।२४   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
हेर्न नभ्याइने
२०७६।०३।२५   मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश प्रत्यर्थी झिकाउने
२०७७।१२।१७   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
हेर्न नमिल्ने
२०७९।०२।२७   मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
हेर्न नमिल्ने
२०७९।०३।३१   मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान
मा.न्या. श्री डा। मनोजकुमार शर्मा
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०४।२०   मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०५।१७   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०७।२८   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७९।११।३०   मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान
मा.न्या. श्री डा। मनोजकुमार शर्मा
हेर्न नभ्याइने
२०८०।०१।२५   मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
हेर्न नभ्याइने
२०८०।०३।१९   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
हेर्न नभ्याइने
२०८०।०५।३१   मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री डा। मनोजकुमार शर्मा
हेर्न नभ्याइने
२०८०।०७।२३   मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री डा। नहकुल सुवेदी
हेर्न नभ्याइने