Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 073-WO-1149   दर्ता मिती: २०७४।०१।१४
रुजु मिती: २०७४।०७।१०   र.नंः 01-073-08715
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: परमादेश  
फाँटवाला:
नेत्र प्रसाद बास्तोला     फाँट: रिट ६
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७४।१२।०७
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्‍चको तर्फबाट अ. प्रा. अधिवक्‍ता प्रेमचन्द्र राई
प्रतिवादीहरु : मन्त्रीपरषिद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरषिद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत ९ , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत ७ , व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत ६ , जिल्ला शिक्षा कार्यालय राजविराज समेत ७ / प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत ७
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७४।०१।१७   पेशी तारेख  
२०७४।०१।१९   पेशी तारेख  
२०७४।०१।२०   पेशी तारेख  
२०७४।०१।२१   पेशी तारेख  
२०७४।०५।२१   पेशी तारेख  
२०७४।०७।२२   पेशी तारेख  
२०७४।१०।१५   पेशी तारेख  
२०७४।१२।०७   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७४।०१।१७   मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल
बेन्च बस्न नभ्याएको
२०७४।०१।१९   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
हेर्न नभ्याइने
२०७४।०१।२०   मा.न्या. श्री सारदा प्रसाद घिमिरे
हेर्न नभ्याइने
२०७४।०१।२१   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
आदेश कारण देखाउ आदेश
२०७४।०५।२१   मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
स्थगीत विपक्षबाट
२०७४।१०।१५   मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७४।१२।०७   मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
फैसला निर्देशनात्मक आदेश जारी