Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 073-RB-0206   दर्ता मिती: २०७४।०३।०७
रुजु मिती: २०७४।०७।१३   र.नंः 01-073-10128
मुद्दाको किसिम: फौजदारी   मुद्दा: आयकर  
फाँटवाला:
आशिष आचार्य     फाँट: मुद्दा फांट १५
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७९।०३।२७
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का व्यवस्थापन समूहका संयोजन महेश्वरलाल श्रेष्ठ
प्रतिवादीहरु : ठूला करदाता का हरिहर भवन
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
073-RB-0206 २०७४।०३।०७ आयकर नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का व्यवस्थापन समूहका संयोजन महेश्वरलाल श्रेष्ठ ठूला करदाता का हरिहर भवन फैसला ।।  
073-RB-0207 २०७४।०३।०७ आयकर नेपाल बैंक लि. प्रधान कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का व्यवस्थापन समूहका संयोजन महेश्वरलाल श्रेष्ठ ठूला करदाता कार्यालय हरीहर भवन फैसला ।।  
073-RB-0208 २०७४।०३।०७ आयकर ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुरको तर्फबाट ऐ. का प्रमुख जगदीश रेग्मी नेपाल बैंक लि प्रधान कार्यालय फैसला ।।  
073-RB-0209 २०७४।०३।०७ आयकर ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर नेपाल बैंक लि प्रधान कार्यालय फैसला ।।  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७४।०८।२६   मिति 20740918 लागि चढेको पेशी साप्ताहिक बाट हटाइएको छ  
२०७४।०९।१२   पेशी तारेख  
२०७४।१०।२२   पेशी तारेख  
२०७५।०१।१०   पेशी तारेख  
२०७५।०३।२५   पेशी तारेख  
२०७५।०७।२६   पेशी तारेख  
२०७५।१०।२१   पेशी तारेख  
२०७६।०१।३१   पेशी तारेख  
२०७६।०४।२०   पेशी तारेख  
२०७६।०८।२३   पेशी तारेख  
२०७६।१२।१०   पेशी तारेख  
२०७७।०९।१३   पेशी तारेख  
२०७७।१२।२३   पेशी तारेख  
२०७८।०४।१८   पेशी तारेख  
२०७८।०५।१४   पेशी तारेख  
२०७८।०८।२०   पेशी तारेख  
२०७८।११।३०   पेशी तारेख  
२०७९।०३।२७   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
२०७४।०५।१९   पेशी राख्ने अङ्ग पुगेको
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७४।०९।१२   मा.न्या. श्री सारदा प्रसाद घिमिरे
मा.न्या. श्री तेज बहादुर के सी
स्थगीत पक्षबाट
२०७४।१०।२२   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
हेर्न नभ्याइने
२०७५।०१।१०   मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्न नभ्याइने
२०७५।०३।२५   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७५।१०।२१   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
स्थगीत पक्षको कानुन व्यवसायी बाट
२०७६।०१।३१   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नभ्याइने
२०७६।०४।२०   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
हेर्न नभ्याइने
२०७६।०८।२३   मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नभ्याइने
२०७७।०९।१३   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ
हेर्न नमिल्ने
२०७८।०४।१८   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ
हेर्न नमिल्ने
२०७८।०८।२०   मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मा.न्या. श्री डा। मनोजकुमार शर्मा
हेर्न नमिल्ने
२०७८।११।३०   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०३।२७   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री डा। नहकुल सुवेदी
फैसला केही उल्टी