Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 074-RB-0286   दर्ता मिती: २०७४।११।२१
रुजु मिती: २०७४।१२।१२   र.नंः 01-074-06290
मुद्दाको किसिम: फौजदारी   मुद्दा: आयकर  
फाँटवाला:
बिमला कोइराला     फाँट: अभियान फांट २
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०८०।०१।२५
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा।ली
प्रतिवादीहरु : ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन ललितपुर
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७५।०७।२६   पेशी तारेख  
२०७५।१०।२१   पेशी तारेख  
२०७६।०१।३१   पेशी तारेख  
२०७६।०५।१६   पेशी तारेख  
२०७६।०९।२१   पेशी तारेख  
२०७७।०१।२२   पेशी तारेख  
२०७७।१२।०९   पेशी तारेख  
२०७८।०४।१८   पेशी तारेख  
२०७८।०६।१८   पेशी तारेख  
२०७८।११।०९   पेशी तारेख  
२०७९।०३।२७   पेशी तारेख  
२०७९।१०।०९   पेशी तारेख  
२०७९।११।१५   पेशी तारेख  
२०७९।१२।२७   पेशी तारेख  
२०८०।०१।२५   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
२०७५।०३।३२   पेशी जाने अङ्ग पुगेको
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७६।०१।३१   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नभ्याइने
२०७६।०९।२१   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री डम्बरबहादुर शाही
हेर्न नमिल्ने
२०७७।१२।०९   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ
स्थगीत म।न्या।का। बाट
२०७८।०४।१८   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ
हेर्न नमिल्ने
२०७८।०६।१८   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नभ्याइने
२०७८।११।०९   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०३।२७   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री डा। नहकुल सुवेदी
हेर्न नभ्याइने
२०७९।१०।०९   मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
मा.न्या. श्री डा। नहकुल सुवेदी
हेर्न नभ्याइने
२०७९।११।१५   मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
हेर्न नभ्याइने
२०७९।१२।२७   मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नमिल्ने
२०८०।०१।२५   मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला सदर