Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 075-WO-0969   दर्ता मिती: २०७५।१२।१७
रुजु मिती: २०७५।१२।२६   र.नंः 01-075-10806
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
शालिकराम पाण्डेय     फाँट: अभियान फांट ५ क
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : अधिवक्ता डिल्ली प्रसाद न्यौपाने
प्रतिवादीहरु : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौं समेत
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७५।१२।१८   पेशी तारेख  
२०७५।१२।१९   पेशी तारेख  
२०७५।१२।२४   पेशी तारेख  
२०७६।०१।०३   पेशी तारेख  
२०७६।०१।०८   पेशी तारेख  
२०७६।०३।१६   पेशी तारेख  
२०७६।०७।०६   पेशी तारेख  
२०७६।०९।२१   पेशी तारेख  
२०७६।११।१९   पेशी तारेख  
२०७७।१०।१९   पेशी तारेख  
२०७८।०२।०२   पेशी तारेख  
२०७८।०९।०४   पेशी तारेख  
२०७९।०२।०१   पेशी तारेख  
२०७९।०३।०७   पेशी तारेख  
२०७९।०८।०४   पेशी तारेख  
२०८०।०४।१७   पेशी तारेख  
२०८०।१०।०७   पेशी तारेख  
२०८१।०२।२१   पेशी तारेख  
२०८१।०३।२५   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७५।१२।१८   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
हेर्न नभ्याइने
२०७५।१२।१९   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
स्थगीत पक्षबाट
२०७५।१२।२४   मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश कारण देखाउ र अ।आ छलफल
२०७६।०१।०८   मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
आदेश अ। आ। जारी नहुने
२०७६।०३।१६   मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
हेर्न नभ्याइने
२०७६।११।१९   मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०३।०७   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत
हेर्न नभ्याइने
२०८०।०४।१७   मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
हेर्न नभ्याइने
२०८०।१०।०७   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री डा। नहकुल सुवेदी
हेर्न नभ्याइने