Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 077-CC-0003   दर्ता मिती: २०७७।०६।१२
रुजु मिती: २०७७।०६।१२   र.नंः 01-077-01999
मुद्दाको किसिम: सवै‌धानिक मुद्दा   मुद्दा: स‌सद सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धि  
फाँटवाला:
सुन्दर सिंह     फाँट: संबैधानिक फाट
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
प्रतिवादीहरु : राष्ट्रपतीको कार्यालय सितल निवास काठमाडौ समेत
       
हेर्न नमिल्ने मा. न्या.
   
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
077-CC-0002 २०७७।०६।१२ स‌सद सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धि अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट राष्ट्रपतिको कार्यालय सितल निवास काठमाडौ समेत हेर्न नभ्याइने ।।  
077-CC-0003 २०७७।०६।१२ स‌सद सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी राष्ट्रपतीको कार्यालय सितल निवास काठमाडौ समेत हेर्न नभ्याइने ।।  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७७।०६।१३   मिति 20770614 लागि चढेको पेशी दैनिक बाट हटाइएको छ  
२०७७।०६।१४   यस दिनका लागि चढेको पेशी दैनिक बाट हटाइएको छ पेशी तारेख  
२०७७।०६।१४   पेशी तारेख  
२०७७।०६।१६   पेशी तारेख  
२०७७।०६।२१   पेशी तारेख  
२०७७।०६।२८   पेशी तारेख  
२०७७।०७।२६   पेशी तारेख  
२०७७।०९।०८   पेशी तारेख  
२०७७।११।०५   पेशी तारेख  
२०७८।०१।२२   पेशी तारेख  
२०७८।०६।१३   पेशी तारेख  
२०७८।०८।२९   पेशी तारेख  
२०७८।१०।१२   पेशी तारेख  
२०७९।०१।१४   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७७।०६।१४   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्दाहेर्दै
२०७७।०६।१६   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्दाहेर्दै
२०७७।०७।२६   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश अ। आ। जारी नहुने
२०७७।११।०५   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री तेज बहादुर के सी
हेर्न नभ्याइने
२०७८।०६।१३   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०१।१४   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
हेर्न नभ्याइने