Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 077-WC-0026   दर्ता मिती: २०७७।०९।०१
रुजु मिती: २०७७।०९।०१   र.नंः 01-077-04303
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
किशोर लम्साल     फाँट: संबैधानिक फाट
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
प्रतिवादीहरु : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत
       
हेर्न नमिल्ने मा. न्या.
   
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
077-WC-0026 २०७७।०९।०१ उत्प्रेषण अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत आदेश ।। अन्य  
077-WC-0027 २०७७।०९।०२ परमादेश बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौ समेत आदेश ।। अन्य  
077-WC-0030 २०७७।०९।०९ परमादेश समृत खरेल समेत राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाडौ समेत आदेश ।। अन्य  
077-WC-0046 २०७७।१०।०६ उत्प्रेषण कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत आदेश ।। अन्य  
077-FN-0583 २०७८।०२।३० विविध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत आदेश ।। अन्य  
077-FN-0604 २०७८।०३।१६ विविध अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल समेत राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास समेत आदेश ।। अन्य  
077-FN-0613 २०७८।०३।२५ विविध समृत खरेल राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौ समेत आदेश ।। अन्य  
078-FN-0035 २०७८।०४।१४ विविध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत आदेश ।। अन्य  
078-FN-0199 २०७८।०५।२८ विविध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ समेत आदेश ।। अन्य  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७७।०९।०३   पेशी तारेख  
२०७७।०९।१०   पेशी तारेख  
२०७७।०९।१७   पेशी तारेख  
२०७७।०९।२४   पेशी तारेख  
२०७७।१०।०२   पेशी तारेख  
२०७७।१०।०९   पेशी तारेख  
२०७७।१०।१६   पेशी तारेख  
२०७७।१०।२३   पेशी तारेख  
२०७७।१०।३०   पेशी तारेख  
२०७७।११।०७   पेशी तारेख  
२०७७।११।१४   पेशी तारेख  
२०७७।११।२८   पेशी तारेख  
२०७७।१२।०६   पेशी तारेख  
२०७७।१२।१३   पेशी तारेख  
२०७७।१२।२०   पेशी तारेख  
२०७७।१२।२७   पेशी तारेख  
२०७८।०१।०३   पेशी तारेख  
२०७८।०५।११   पेशी तारेख  
२०७८।०५।१७   मिति २०७८/०५/१७ को अन्तरीम आदेश बमोजिम पेशीबाट हटाइएको ।  
२०७८।१२।०४   पेशी तारेख  
२०७८।१२।०९   पेशी तारेख  
२०७९।०३।०८   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७७।०९।०३   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७७।०९।१७   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
हेर्न नभ्याइने
२०७८।०५।११   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्न नभ्याइने
२०७८।१२।०४   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
हेर्दाहेर्दै
२०७८।१२।०९   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश कारण देखाउ आदेश र अ।आ। जारी नहुने
२०७९।०३।०८   मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
आदेश अन्य