Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 077-FN-0590   दर्ता मिती: २०७८।०३।०६
रुजु मिती: २०७८।०३।०६   र.नंः 01-077-08538
मुद्दाको किसिम: फुटकर निवेदन   मुद्दा: विविध  
फाँटवाला:
सुन्दर सिंह     फाँट: संबैधानिक फाट
मुद्दाको स्थिती:
फैसला
मिती:२०७८।०३।०७
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : हर्क बहादुर क्षेत्री
प्रतिवादीहरु : अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्वेडकरसमेत।।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७८।०३।०७   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७८।०३।०७   मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज।ब।रा।
मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की
मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की
मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
अन्तिम आदेश आदेश संशोधन हुने