Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 078-WO-0063   दर्ता मिती: २०७८।०४।१२
रुजु मिती: २०७८।०४।१५   र.नंः 01-078-00130
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
सुरेन्द्र पौडेल     फाँट: रिट ४
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : वल्ड एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्रा.लि.को तर्फवाट पृथ्वी बहादुर शाह
प्रतिवादीहरु : नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रिय कार्यालय वालुवाटार काठमाडौ
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
077-WO-1248 २०७८।०३।२४ उत्प्रेषण वल्ड ट्राभल्स एण्ड ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत पृथ्वी बहादुर शाह नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय वालुवाटार काठमाण्डौ समेत हेर्न नभ्याइने ।।  
077-WO-1249 २०७८।०३।२४ उत्प्रेषण वल्ड फस्ट होलिडे प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत विजय विक्रम शाह नेपाल राष्ट्र बैंक केन्दिय कार्यालय वालुवाटार काठमाण्डौ समेत हेर्न नभ्याइने ।।  
077-WO-1250 २०७८।०३।२४ उत्प्रेषण वल्ड वाइड रेमिट प्रा.लि.को तर्फबाट समेत पृथ्वी बहादुर शाह नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौ समेत हेर्न नभ्याइने ।।  
077-WO-1251 २०७८।०३।२४ उत्प्रेषण लक्ष्मण रेग्मी नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय काठमाण्डौ समेत हेर्न नभ्याइने ।।  
077-WO-1259 २०७८।०३।२५ उत्प्रेषण टाईम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायोरोमेन्ट प्रा.लि. पेप्सीकोला काठमाण्डौको तर्फवाट विनोद सुन्दास नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रिय कार्यालय वालुवाटार काठमाण्डौ समेत हेर्न नभ्याइने ।।  
078-WO-0063 २०७८।०४।१२ उत्प्रेषण वल्ड एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्रा.लि.को तर्फवाट पृथ्वी बहादुर शाह नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रिय कार्यालय वालुवाटार काठमाडौ हेर्न नभ्याइने ।।  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७८।०४।१५   पेशी तारेख  
२०७८।०४।२४   पेशी तारेख  
२०७८।०४।३२   पेशी तारेख  
२०७८।०५।१४   पेशी तारेख  
२०७८।०६।१८   पेशी तारेख  
२०७८।०८।२०   पेशी तारेख  
२०७८।०९।१९   पेशी तारेख  
२०७८।१०।१७   पेशी तारेख  
२०७८।११।२३   पेशी तारेख  
२०७८।१२।१३   2079-01-07मिति लागि चढेको पेशी साप्ताहिक बाट हटाइएको छ  
२०७९।०१।०५   पेशी तारेख  
२०७९।०१।१९   2079-01-29मिति लागि चढेको पेशी साप्ताहिक बाट हटाइएको छ  
२०७९।०१।२९   यस दिनका लागि चढेको पेशी साप्ताहिक बाट हटाइएको छ पेशी तारेख  
२०७९।०१।२९   पेशी तारेख  
२०७९।०२।३१   पेशी तारेख  
२०७९।०४।३०   पेशी तारेख  
२०७९।०६।२७   पेशी तारेख  
२०७९।०७।२४   पेशी तारेख  
२०७९।०८।०६   पेशी तारेख  
२०८०।०२।२५   पेशी तारेख  
२०८०।०७।२३   पेशी तारेख  
२०८०।१२।२५   पेशी तारेख  
२०८१।०७।०१   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
२०७८।०४।१९   पेशी योग्य अङ्ग पुगेको
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७८।०४।१५   मा.न्या. श्री डा। मनोजकुमार शर्मा
आदेश कारण देखाउ आदेश र अ।आ। छलफल
२०७८।०४।२४   मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री डा। मनोजकुमार शर्मा
हेर्न नभ्याइने
२०७८।०४।३२   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री वमकुमार श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७८।०६।१८   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नभ्याइने
२०७८।०९।१९   मा.न्या. श्री मीरा खडका
मा.न्या. श्री डा। नहकुल सुवेदी
हेर्न नभ्याइने
२०७८।११।२३   मा.न्या. श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०१।०५   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री डा। कुमार चुडाल
आदेश पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्ने
२०७९।०१।२९   मा.न्या. श्री अनिल कुमार सिन्हा
मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०२।३१   मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०७।२४   मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल
मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०८।०६   मा.न्या. श्री डा। आनन्दमोहन भट्टराई
मा.न्या. श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना
हेर्न नभ्याइने