Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 078-WO-1474   दर्ता मिती: २०७९।०३।०६
रुजु मिती: २०७९।०३।०९   र.नंः 01-078-04242
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: उत्प्रेषण  
फाँटवाला:
माधवप्रसाद पोखरेल     फाँट: रिट ६
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : बातावरण कानून समाज नेपालको अ.प्रा. भई आफ्नो हकमा अ.पदमबहादुर श्रेष्ठ समेत
प्रतिवादीहरु : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ , वन तथा बातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार , संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ , कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौ / खानी तथा भुगर्भ विभाग कपुरधार मार्ग लैनचौर काठमाडौ
       
हेर्न नमिल्ने मा. न्या.
   
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७९।०३।०८   पेशी तारेख  
२०७९।०३।१५   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७९।०३।०८   मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश कारण देखाउ, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अ।आ। छलफल
२०७९।०३।१५   मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश अ।आ। निरन्तरता हुने