Supreme Court of Nepal
सर्वोच्च अदालतमुद्दाको बिस्तृत विवरण

कृपया मुद्दाको दर्ता मिति,फैसला मिति,मुद्दा नं मध्ये कुनै एक टाइप गर्नुहोस् ।

मुद्दाको बिस्तृत विवरण


मुद्दाको विवरण
दर्ता नँ . : 079-WO-0317   दर्ता मिती: २०७९।०६।०६
रुजु मिती: २०७९।०६।०६   र.नंः 01-079-00893
मुद्दाको किसिम: रिट निवेदन   मुद्दा: परमादेश  
फाँटवाला:
जीवन राना     फाँट: रिट ६
मुद्दाको स्थिती:
चलिरहेको
वादी प्रतिवादी को विवरण
वादीहरु : अधिवक्ता सागर बराल समेत
प्रतिवादीहरु : राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगंज काठमाडौ
       
   
अधिवक्ता को विवरण
वादी अधिवक्ता(हरु):
प्रतिवादी अधिवक्ता(हरु):
   
लगाब मुद्दाहरुको विवरण
दर्ता नँ . दर्ता मिती मुद्दा वादीहरु प्रतिवादीहरु हालको स्थिती
079-WO-0317 २०७९।०६।०६ परमादेश अधिवक्ता सागर बराल समेत राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगंज काठमाडौ हेर्न नभ्याइने ।।  
079-WO-0318 २०७९।०६।०६ उत्प्रेषण अधिवक्ता डा.सुनिल रंजन सिंह समेत राष्ट्रपतिको कार्यालय सितलनिवास महाराजगंज / सम्माननीय राष्ट्रपति सितलनिवास महाराजगंज हेर्न नभ्याइने ।।  
079-WO-0319 २०७९।०६।०६ उत्प्रेषण अधिवक्ता सुनिल कुमार यादव सम्माननीय राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगंज काठमाडौ / राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगंज काठमाडौ हेर्न नभ्याइने ।।  
079-WO-0320 २०७९।०६।०६ उत्प्रेषण देव शर्मा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास काठमाडौ नेपाल हेर्न नभ्याइने ।।  
079-WO-0321 २०७९।०६।०६ परमादेश शोनु रौनियार राष्ट्रपतिको कार्यालय सितलनिवास महाराजगंज काठमाडौ हेर्न नभ्याइने ।।  
 
तारेख विवरण
तारेख मिती विवरण तारेखको किसिम  
२०७९।०६।०६   2079-06-07मिति लागि चढेको पेशी साप्ताहिक बाट हटाइएको छ  
२०७९।०६।०७   यस दिनका लागि चढेको पेशी साप्ताहिक बाट हटाइएको छ पेशी तारेख  
२०७९।०६।०७   पेशी तारेख  
२०७९।०६।०९   पेशी तारेख  
२०७९।०९।१८   पेशी तारेख  
२०७९।११।१५   पेशी तारेख  
२०८०।०६।०७   पेशी तारेख  
२०८०।११।२१   पेशी तारेख  
 
मुद्दाको स्थितीको बिस्तृत विवरण
मिती विवरण स्थिती
पेशी को विवरण
सुनवाइ मिती न्यायाधीशहरू मुद्दाको स्थिती आदेश /फैसलाको किसिम
२०७९।०६।०७   मा.न्या. श्री डा। मनोजकुमार शर्मा
हेर्न नभ्याइने
२०७९।०६।०९   मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश कारण देखाउ आदेश र अग्राधिकार दिने
२०७९।११।१५   मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी
हेर्न नभ्याइने