सर्वोच्च अदालत नेपालआजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी २१९
फैसला २३
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश १६
स्थगित ५१
हेर्न नभ्याइने १११
हेर्न नमिल्ने १७
अन्य