सर्वोच्च अदालत नेपालआजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी १२८
फैसला १४
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश २४
स्थगित १६
हेर्न नभ्याइने ४४
हेर्न नमिल्ने १४
अन्य