सर्वोच्च अदालत नेपालआजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी ३०२
फैसला
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश
स्थगित
हेर्न नभ्याइने
हेर्न नमिल्ने १५
अन्य ३२