सर्वोच्च अदालत नेपालआजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी १६८
फैसला
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश
स्थगित १४
हेर्न नभ्याइने ६६
हेर्न नमिल्ने
अन्य ५२