सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी २७०
फैसला ११
नि. सु
हेर्दाहेर्दै २०
आदेश १५
स्थगित
हेर्न नभ्याइने १६८
हेर्न नमिल्ने ३८
अन्य