सर्वोच्च अदालत नेपालआजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी १२८
फैसला
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश
स्थगित १६
हेर्न नभ्याइने २३
हेर्न नमिल्ने १३
अन्य ३२