सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी २४०
फैसला २८
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश ३३
स्थगित
हेर्न नभ्याइने ७४
हेर्न नमिल्ने ४९
अन्य ३८