सर्वोच्च अदालत

न्यायमा पहुँच आयोग

Access to Justice Commission

पदाधिकारीहरु

माननीय श्री कुमार रेग्मी

न्यायाधीश

अध्यक्ष

© copyright 2024 SUPREME COURT OF NEPAL, ACCESS TO JUSTICE. All Rights Reserved.