सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सर्बोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको वार्षिक तथा मासिक प्रतिवेदनका लागि परिपत्र र फारमहरु

सर्बोच्च अदालतको वार्षिक तथा मासिक प्रतिवेदनका लागि फारमहरु २०७१

उच्च अदालतको वार्षिक तथा मासिक प्रतिवेदनका लागि परिपत्र र फारमहरु २०७७

जिल्ला अदालतको वार्षिक तथा मासिक प्रतिवेदनका लागि परिपत्र र फारमहरु २०७७

अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको वार्षिक तथा मासिक प्रतिवेदनका लागि परिपत्र र फारामहरु २०७७