सर्वोच्च अदालत नेपालआजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी २१६
फैसला
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश
स्थगित
हेर्न नभ्याइने ६२
हेर्न नमिल्ने १०
अन्य ५०