सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी ६८५
फैसला २९
नि. सु
हेर्दाहेर्दै २१
आदेश ५६
स्थगित ३८१
हेर्न नभ्याइने १७०
हेर्न नमिल्ने २८
अन्य