सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी २४०
फैसला ५३
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश ३८
स्थगित
हेर्न नभ्याइने ८०
हेर्न नमिल्ने ५०
अन्य १३