सर्वोच्च अदालत नेपाल

आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी १६७
फैसला २८
नि. सु
हेर्दाहेर्दै १७
आदेश
स्थगित
हेर्न नभ्याइने ९८
हेर्न नमिल्ने २१
अन्य