सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी १८८
फैसला ११
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश १८
स्थगित ३४
हेर्न नभ्याइने ९४
हेर्न नमिल्ने ११
अन्य