सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी २४४
फैसला
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश
स्थगित १९
हेर्न नभ्याइने ३४
हेर्न नमिल्ने ४१
अन्य ४०